Välkommet stöd från Vattenmyndigheten Södra Östersjön!

Länsstyrelsen i Kalmar län i sin egenskap av Vattenmyndighet för Södra Östersjön har beslutat att betala ut stöd till Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd.

Stödet summerar till 180.000:- vilket fördelas på tre specifika projekt:

  • Åtgärdsutredning Döderhultsbäcken
  • Anläggande av våtmark Blomstermåla
  • Röjning av Sörgårdsgärde

Total kostnad för dessa tre projekt är 200.000:-. Projekten samfinansieras av berörda markägare och vattenrådet.

Arbetet med projekten har startat och ska slutredovisas senast den 15 december 2020.

Statliga bidrag genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö medfinansierar genomförandet av dessa projekt.