Illa rustade inför nästa torka

Vi är inte alls förberedda på vattenbrist eller torka.
Det framgår av den åtgärdsplan som södra Östersjöns vattendistrikt just nu har ute på samråd –
bidra gärna med synpunkter.

Nästa gång det blir vattenbrist… – Marströmmens Vattenråd

En första åtgärdsplan mot torka och vattenbrist finns nu på förslag.
Att den allra första i Sverige kommer just från södra Östersjöns vattendistrikt är lämpligt, skriver myndigheten själv, eftersom vår landsända är kanske värst utsatt i Sverige.

Att formulera planer för torka och vattenbrist är en uppmaning till Sverige som kommer från EU-kommissionen. Andra EU-länder med längre erfarenhet av torka än Sverige, har redan byggt upp system som kan inspirera.

Ett av de stora problem som omnämns i samrådsrapporten, är att myndigheterna saknar underlag för att upptäcka när vattenbrist hotar ett område. Det upptäcks alltså först när den är ett faktum.
Det finns ingen samlad kunskap om var, när och hur mycket vatten som tas ut på olika platser.
Dessa punkter är alltså några av de första delarna som myndigheterna måste ta itu med.

Liksom på andra håll i världen går det inte längre att slösa med vattnet.
Länsstyrelserna bör därför t ex inrätta rådgivning till små- och medelstora företag medan Jordbruksverket föreslås få uppgiften att lära ut till jordbruks- och trädgårdsföretag hur man vatteneffektiviserar.

Myndigheterna bör sedan gå igenom tillstånd som har delats ut för vattenuttag, för att, med tanke på nuvarande situation och klimat, se om något behöver skärpas.

Slutligen föreslås att arbetet med att behålla vatten i landskapet utökas. Våtmarker är ett utmärkt sätt.
Men Jordbruksverket kan också få uppgift att se till att all onödig markavvattning tas bort.
Det är i så fall åtskillig dränering, utdikning, sjösänkningar och invallningar som ska väck för att återsätta vattnet som hjälper oss att reglera balansen i naturen.

Samrådet pågår till den 30 juni.
Förslaget till åtgärdsplan finns här:

Jordbrukets skrift om ”Markavvattningsanläggningar i nytt klimat” finns här: