Anslag för Glabo ängar

Vid Saltvik rinner Skallarebäck ut i Östersjön och här går havsöring upp för att leka.
Viråns vattenråd har just fått nya anslag för att bland annat utreda vilka åtgärder som kunde hjälpa fiskens lekvandringar.
Samtidigt ska man titta på Glabo ängar strax ovanför, en vattenmättad mark som kan behöva stärkas.

Vattenrådets anslag är på 50 000 kr, tilldelat av södra Östersjöns vattenmyndighet för att genomföra en studie under 2022.