Chans att samråda om vatten

Delta i samrådet om vattenförvaltningen i hemtrakten

Det är dags för ett nytt sexårs-program för vattenförvaltningen och i vår pågår det öppna samrådet som bäst.
Fram till den 30 april kan alla lämna synpunkter.

Södra Östersjöns vattenmyndighet har lagt fram en plan med cirka 60 förslag på åtgärder och vem som ska bära ansvar för att de utförs.
Den nya förvaltningsplanen samt åtgärdsprogrammet kommer att gälla mellan 2021 och 2027.

På vattenmyndighetens hemsida finns förslagen, bakgrunden om läget för vattnet i distrikter och förklaring hur synpunkter kan lämnas in.


För den som inte vill läsa långa texter finns även kortare filmer.
Här finns också instruktioner om hur man kan lämna in sina synpunkter.

Snart öppnar också ett särskilt samråd om vattenkraftverken i vårt land.
Det samrådet är kortare – mellan den 1 mars och 30 april kan synpunkter lämnas in på det nya förslaget som kommer att presenteras först den 1 mars här.