Fisken fredas längs kusten

Nya fiskeregler för Östersjökusten är nu klara och det betyder att fler platser fredas för fiske under längre tid.

I Kalmar län gäller detta för åtta olika platser.
I Smältevik blir fiske helt förbjudet till 2027 medan för de sju övriga förlängs skyddet från 1 mars till 31 maj.

Platserna det gäller är:

  • Smältevik, Oskarshamns kommun. Fiskeförbud till 2027. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.
  • Döderhultsbäcken, Oskarshamns kommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrandehavsöring.
  • Skallarebäcken, Oskarshamns kommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrande havsöring.
  • Hörtingerumsån, Västervikskommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrande havsöring.
  • Snärjebäcken, Kalmar kommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrande havsöring
  • Inre delen av Timmernabbsviken, Mönsterås kommun. Fiskeförbud 1 januari till 31 maj. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.
  • Inre delen av Mönsteråsviken, Mönsterås kommun. Fiskeförbud 1 januari till 31 maj. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.
  • Inre delen av Lervik, Mönsterås kommun. Fiskeförbud 1 januari till 31 maj. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.


    Karta finns här över aktuella platser i Kalmar län och mer information finns här