Nya pengar räddar fortsatt höga ambitioner

Sttatligt bidrag för Viråns och Marströmmens vattenråds verksamhet har just beviljats – för arton månader framåt.
Vi satsar på att klara dra igång lika många projekt igen – dryga dussinet.

Karta vem o vad
Det är en stor omvärld men nånstans i nedre änden finns vi vattenråd

Ansökan från Oskarshamns kommun om statligt bidrag till verksamheten för Viråns och Marströmmens bägge vattenråd, har just godkänts av länsstyrelsen i Kalmar län.
Bidraget blir på 1,35 miljoner kronor för arton månader – från 1 juli i år till 31 december 2022.
Till det kommer 150 000 kronor som Oskarshamns kommun själv lägger till.

Med hjälp av dessa pengar kommer de bägge vattenråden kunna finansiera en projektsamordnare på deltid och hyra in expertis, till exempel biologer för kortare uppdrag.

Medan vattenråden för sin del jobbar ideellt – med uppgiften att hitta bra projekt för vattenåtgärder och kontakten med markägare – så behöver vi proffs för att klara de lite tekniska delarna av våra våtmarksprojekt.
Det har vi nu råd med.

Den tredje och absolut roligaste delen, består i att sedan faktiskt få projekten gjorda. Det går att få hjälp med finansieringen till detta också, men det kräver att vattenrådet och/eller markägaren söker specifika anslag för det praktiska arbete som krävs.

För Viråns och Marströmmens vattenråd blir det här den andra gången vi ingår tillsammans i ett så kallat LONA-projekt. Den första perioden löper som sagt ut snart, den 30 juni 2021 efter att ha inletts i november 2019.
Från denna period har vi med oss åtta genomförda projekt och sju ytterligare projekt som är pågående.

Vi hoppas kunna fortsätta med samma höga fart kommande år också.