Bästa rådet är nog att lära av den som redan har gjort en våtmark.
De är alla eniga om en sak – det är verkligen värt besväret.

Så fint blev det i Djupeträsk

Många markägare har en tråkig hörna – ett stycke mark där inget riktigt växer, en skogsplantering så angripen att den är döende.
Det är inte alls osannolikt att detta en gång varit våtmark innan vattnet letts bort för att ge tillgång till mer mark. Och i så fall kan det vara en utmärkt plats att anlägga en våtmark igen.

Det finns tips och inspiration att hämta på youtube från de som redan försökt.

I 7-minutersfilmen ”En våtmark på din jord?” kan vi följa steg för steg hur en mjölkbonde på södra Gotland med enkla medel ombildar en vattensjuk hörna till våtmark med vattenspegel.
Tre saker att tänka på, säger våtmarksrådgivaren i filmen:
* Vatten in (tillrinningen ska fungera)
* Vatten ut (dämma så att vattnet stannar längre och reglera en ev översvämning)
* Skötsel (det ska vara lätt att komma till)


Den döende granplanteringen i Osby kommun som blev en åtta hektar stor våtmark och en favoritplats för djurlivet är väl värd sina 18 minuter film.
Också här visas och förklaras stegen i full detalj:
1. Planering
2. Avverkning
3. Grävning och schaktning där jorden gick till vallar, öar och damvall
4. Munken kommer i, som kan reglera vattennivån
5. Ett år senare däms – och tätas munken med hästskit – till maximal vattennivå
6. Plantering av växter som lockar vilt, bin och insekter och fåglar

Boters myr på Gotland är en våtmark som funnits länge men som hade vuxit igen. Den behövde dämmas upp så att inrinnande vatten inte skulle forsa ut igen. Nu kryllar Boters myr av fåglar.
Markägaren berättar i en 5-minutersfilm om sitt projekt.


Under hösten 2021 håller Naturvårdsverket webbinarier om våtmarker.
Se enstaka avsnitt eller hela samlingen här.


Jordbruksverket har beskrivit våtmarksanläggning i skrift – inklusive vilka bidrag man kan få för anläggningen och sedan för fortsatt skötsel.

Jägareförbundet har gett ut sin egen lilla handbok – för dej som bryr dej extra mycket om viltet.