En igenvuxen våtmark vid Sörviken söder om Oskarshamn gjorde det omöjligt för fisken att ta sig upp. Så här gjorde vi.

Den gamla regleringen av vattennivån i Sörgårdsgärde

Avvattning sker direkt ut i Östersjön via ett 100 meter långt dike, cirka 1 meter brett och 1 meter djupt. Höjdskillnaden mellan våtmarkens yta och havsytan är ca 80 cm.

Det gamla dämmet behövde restaureras och vägen upp för fisken tas fram. Hushållningssällskapet bidrog med en rådgivningsplan och Sportfiskarna gav markägarna övrigt stöd.

Det gamla stämbordet har gått i pension.

Det gick åt några liter alkylatbensin till att röja träd och sly, två arbetsdagar med maskin och förare samt tre ton natursten.

Ny vall uppbyggd där det gamla stämbordet suttit. Ny strömfåra etablerad.

Dämmet ersätter det numera pensionerade stämbordet och ny strömfåra har etablerats. Ett omlöp för fisken har byggts vilket vattnet kommer att strömma nedför när höstregnen gjort sitt.

Nu är arbetet med gäddvåtmarken klart! Nu ser vi med spänning fram emot att Sörgårdsgärde fylls med vatten och att gäddorna hittar upp dit fram på vårkanten.

Urban och Olof ser nöjda ut med sitt arbete.

Stort tack till Urban, Grävspaden, och Olof, Sportfiskarna.

//Markägarna