I Appleum, söder om Oskarshamn där Applerumsån har sitt utlopp i Östersjön via Smältevik, hade jordslam samlats i mängd.

Övergödningen syns i vattnets färg

Det hade till slut reducerat lekbotten i den här naturliga lilla poolen vid Applerummeåns mynning till ungefär hälften för såväl ort (id) som mört och gädda och andra arter.

Jordslam hade samlats

Varje gång som det under årens lopp har grävts uppströms, har sedan lösgjord jord förts med strömmen ned till åns mynning där jorden fallit ned, samlats på hög och till slut reducerat poolens storlek så fisken fått mindre och mindre utrymme… och slutat komma.

Jordslammet grävs bort

Det krävdes rejäla tag med grävsmaskin för att gräva bort all jord som samlats i dammen.

Arbete på gång

Ett underlag fick läggas ut i åbotten för att tillåta grävmaskinen att komma så långt ut att det blev möjligt att nå ut till mitten av dammen

Nu strömmar vattnet fritt

Uppgrävda jordmassor är sällan enkelt att bli av med. Men här kunde de spridas ut på slänten av polen och komma till god användning

En novemberdag några år senare

Några år senare rör sig vattnet fritt och fisken har fått en återställd lekbotten. Det innebär att t ex orten (även kallad id) lyckas bättre med reproduktionen och förökar sig på nytt.

Arbetet bekostades av anslag till Viråns vattenråd och gick på cirka 80 000 kr.