Djupeträsk fick en våtmark som kommer hjälpa fåglar, grodor och viltet


Vattendragen Virån, Skallarebäcken, Applerumån och Döderhultsbäcken som alla rinner ut i Östersjön genom små skogs- och jordbruk, förbi små samhällen såväl som industristaden Oskarshamn… och med sjöarna Hummeln, Eckern och Stor-Brå – inte att förglömma vackra Målsjön med sitt rika fågelliv – återfinns inom det avrinningsområde som Virån/Oskarshamnsbygdens vattenråd täcker.

På den här hemsidan vill vi berätta om hur och varför vi jobbar med vattenåtgärder i vår hembygd.
Välkomna