Nya anslag på över 600 000 kr

Under året 2021 kommer det bli packat med lokala vattenprojekt för nu har Viråns vattenråd fått tilldelning för en hel mängd idéer till åtgärder.

Från Havs- och vattenmyndigheten kommer anslag för åtgärdsarbete med fokus på övergödning, i första hand fosforläckage.
För Döderhultsbäcken 3A är anslaget på 81 000 kr.
För Applerumeån, Krabbängen är det på 77 500 kronor.
För Applerumeån söder om Djurhult är anslaget på 69 000 kronor.
För Smältebro blev det på 66 000 kronor.

Från LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) kommer anslag på 160 000 vardera till anläggandet av våtmarker i Rostorp vid Mjölängen och till fågelsjön Målsjön.
Båda har dessutom nyligen fått varsin tredjedel av ett anslag på 50 000 kr från Oskarshamns kommun.

2021 ser ut att bli ett riktigt intensivt år med många vattenåtgärder


Alla projekt görs med utgångspunkt i en utredning gjord av biolog eller liknande och efter samråd och i nära samarbete med markägaren.