Pengar till skogsbrukets vatten

Programmet ”Grip on Life” handlar om skogsbruket och vatten

Virån finns med på ett hörn i den 170 miljoner kronor stora EU-satsningen för skogsbruk och vatten.

”Grip on Life” heter programmet som pågår i fem år, 2018-2023 och ska utveckla sätt att utnyttja naturens egna ekosystem för att stärka bl a naturskyddsområden.

Planen är att:
…tillsammans har vi erfarenhet från en mängd områden, exempelvis skogsbruk, naturvård och vattenförvaltning.
Vi lär av varandra och gör en gemensam insats för att sköta och utveckla Natura 2000-områden på bästa sätt.
Här har skogssektorn en viktig roll. God miljöhänsyn vid skogsbruk bidrar till att bevara och förbättra viktiga miljöer.
Exempel på miljöhänsyn är att
•lämna en kantzon av träd och annan växtlighet närmast vattnet,
• bygga virkesbroar över vattendrag och risa körvägar för att undvika körskador,
• planera var virket ska läggas vid avverkning, så att den tunga skotaren kommer så långt ifrån vattnet som möjligt. Eller ”undvika att köra i eller precis intill vattendrag och diken”.

Det finns en väletablerad samverkan inom skogsbruket som andra sektorer kan lära mycket av. Hos både markägare och myndigheter finns också stor kunskap om
vattendrags och våtmarkers betydelse, som vi tar tillvara och för vidare.

EU finansierar 60 procent, Skogsstyrelsen är projektledande och samfinansierar resten tillsammans med Naturvårdsverket och Hav- och Vattenmyndigheten.


Klicka här för mer information om programmet

Följ med i aktiviteterna kring skogsbruk och vatten här

Ladda ner broschyren ”Din skog – allas vatten”


Grip on Lifes logotyp.