93 procent av Östersjöns skyddade områden saknar plan

Sverige och andra EU-länder saknar ett fullvärdigt skydd för den biologiska mångfalden i haven, varnar Världsnaturfonden.


Östersjön har runt 16 procent utpekat skyddsbehov men bara 7 procent av ytan har en förvaltningsplan. Äbven andra havsområden i svenska hav har endast skydd på pappret.

Det visar WWF:s nya rapport Protecting Our Oceans: Europe’s Challenges to Meet the 2020 Deadlines

Sverige och andra östersjöländer uppfyller inte det internationella målet om att skydda och hållbart förvalta minst 10 procent av havsområdet. Forskarna, liksom WWF, anser att minst 30 procent bör vara skyddat för att täcka behovet av hållbara ekosystem framöver.

– Det är viktigt att vi får ett ordentligt skydd på plats för haven så att vi får friska ekosystem för dagens och framtida generationer. Många arter och deras livsmiljöer hotas av nuvarande och framtida aktiviteter. Gör vi inget nu, riskerar vi att äventyra havsmiljön så till den grad att det får ödesdigra konsekvenser för såväl naturen som oss människor, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF till e-tidningen Miljö&Utveckling.

Läs hela artikeln här:
http://miljo-utveckling.se/93-procent-av-ostersjon-saknar-skyddsplan/?utm_campaign=unspecified&utm_custom[apsis]=1215998830&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Rapporten finns att läsa här:
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/protecting_our_ocean_summary.pdf